Privatlivspolitik

Good Oldies

Privatlivspolitik

 

Formål:

For deltagelse i koret Good Oldies kræves oplysninger til registrering af persondata.

De registrerede persondata deles med Ældresagen Aarhus Nord, som koret er tilknyttet samt KOR 72.

 

Persondata:

Ved medlemskab kræves oplysninger som: navn, adresse, mailadresse, telefon- og/eller mobilnummer, fødselsdato og indmeldelsesdato.

Derudover registreres, om medlemmet synger sopran, alt, tenor eller bas.

 

Persondata andre:

Af hensyn til offentlige tilskud kræves oplysninger om medlemmets personlige status:

(arbejdsledig, pensionist, efterlønsmodtager, handicappet eller anden status)

Er man bosiddende i en anden kommune end Aarhus kommune, skal cpr. nr. oplyses af hensyn til offentlige tilskud.

Koret behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af sangkorets formål.

Koret er dataansvarligt og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger om korets dataansvarlige:
Sangkorets CVR-nr.: 33404700

Kontaktpersoner: den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

Behandling af personoplysninger:

Bortset fra CPR-nr., personlig status og indmeldelsesdato er de almindelige personoplysninger tilgængelige for sangkorets medlemmer på medlemssiden på sangkorets hjemmeside, goodoldies.dk. For at kunne logge sig på hjemmesidens medlemsside, skal der opgives et brugernavn og en kode, som kun udleveres til kormedlemmerne. Koden kan ændres løbende af bestyrelsen.

 

 1. Sangkorets bestyrelse behandler kun personoplysninger til bestemte formål, når bestyrelsen har en lovlig grund.
 2. Sangkorets berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger sker f.eks. i forbindelse med sangkorets medlemshåndtering, sangkorets aktiviteter herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling samt ved ansøgning om offentlige tilskud.
 3. Situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i koret vises bl.a. på hjemmesiden, og oplysninger af historisk værdi kan benyttes til statistik og lignende.
 4. Sangkoret videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

   

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
  Sangkoret behandler personoplysninger ved et medlemskabets ophør i overensstemmelse med loven og følgende kriterier:

   

  1. Ved udmeldelse af Good Oldies slettes den udmeldtes persondata senest ½ år efter godkendt regnskab for udmeldelsesåret. (medlemsoplysninger)
  2. Ud fra et historisk hensyn kan navn og postadresse forblive intakt i bestyrelsesreferater – der alene er tilgængelig for den til enhver tid siddende bestyrelse.
  3. Fotomateriale, der i en naturlig sammenhæng hører til hjemmesiden, opbevares.

   

  Dine rettigheder:                                                                                                                                                           

  Når vi  behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:                                                                                                                                                                                                                                           

       1. Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne

           privatlivspolitik. (Som forening har vi oplysningspligt.)

       2. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. (indsigtsret)

       3. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget. (retten til berigtigelse)

       4. Du har ret til at få oplysninger om dig slettet. (retten til at blive glemt)

       5. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

   

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

  Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.                                                                                                                                                                                                                  Revidering af privatlivspolitikken:

  Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på Good Oldies hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil disse blive bekendtgjort på hjemmesiden.


  Bilaget er udarbejdet af bestyrelsen for Good Oldies.

  1. udgave, november 2019